Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä

13.1.2021

Maahamme perustettu yhteistyöelin kantaa tällä hetkellä nimeä Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä. Tämä epävirallinen toimielin perustettiin tehostamaan yhteisiä päämääriä edustavien toimijoiden toiminnallista vaikuttavuutta yhteistyön ja yhdessä kehittämisen avulla. Tätä yhteistyötä toteutetaan siirtämällä asiantuntemusta, parantamalla tiedonkulkua, vertailemalla kokemuksia ja jakamalla hyviä käytäntöjä. Ryhmän yhteistyö tulee näkymään jatkossa enemmän myös eri tapahtumissa. Yksi tällainen yhteistyöponnistelujen tulos nähdään mm. valtakunnallisten Vates-päivien yhteydessä.

Ryhmään kuuluvat tällä hetkellä seuraavat yhteisöt:

Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry

VATES säätiö

Mielenterveyden Keskusliitto

Valtakunnallinen Työpajayhdistys

Suomen Punainen Risti

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry

Sininauhaliitto

MUUTA AJANKOHTAISTA
Oktetti toimii ympäri maata, tarjoten valmennuspalvelut ja toimintaympäristön joka kehittyy tiiviin yhteistyön avulla.
Etsimme kaiken aikaa uusia yhteisöjäseniä kasvavaan joukkoomme. Mikäli yhteisösi on valmennustehtävässään tulokseen pyrkivä, sekä tuotannollisen toimintansa kasvattamiseen halukas valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisö, tule mukaan yhteiseen kehittämiseen ja vuoropuheluun.
TULE MUKAAN