Tiesitkö tämän...

Tuotamme vuosittain tuhansia aktiivipäiviä yhteiskunnan peruspalvelujärjestelmän tueksi

Jokainen aktiivipäivä vähentää kuntasektorin peruspalvelujärjestelmän kustannuksia. Erityisosaamisemme perustuu ammattitaitoisen henkilöstön karttuneeseen kokemukseen, uusiutumishalukkuuteen ja palvelevaan asenteeseen. Työn tekeminen  kuntouttavaan työhön suunnitellussa työympäristössä mutta sellaisten työtehtävien ja tuotteiden parissa joita arvostetaan myös yritysmaailmassa, on keskeinen menestyksen salaisuus jota kehitämme kaiken aikaa.

Taloutemme tukena on vastikkeellinen palvelutuotanto

Oktetin jäsenyhteisöjen tuottamien valmennus- ja sosiaalipalvelujen ostajina ovat työvoima-, sosiaali-, terveys- ja opetushallinnon alojen yksityiset ja julkiset toimijat. Toiminnan taloudellisuutta tukee aidossa työympäristössö toteutettava tuotannollinen toiminta, josta saaduilla myyntituotoilla voidaan vähentää valmennuksesta syntyvää kulua veronmaksajalle.

Kuntouttava työtoiminta on tuottavaa

Kuntouttava työtoiminta on valmennusta työn avulla, työtä tehden. Tästä työstä ja sen tuotoksista saadaan kaivattua lisätuottoa. Lopputuotteen laatu on varsin korkea mutta vaikka usein niin luullaan, kuntouttavan työn tulokset eivät kuitenkaan vääristä kilpailua. Jokaista kuntouttavan työtoiminnan tehollista työtuntia kohden tarvitaan usein vastaava määrä työtä tukevaa työpanosta kuten työolosuhteiden järjestelyä, työvalmennusta jne. Kuntouttava työtoiminta ei siis mahdollista kunnille tai yritykselle ilmaistyövoimaa. Tuotteiden ja tuotantokapasiteetin myynnille toivotaan kuitenkin kasvua erityisesti sen tuoman valmennusvaikutuksen ja ammatti-identiteetin kehittämisen turvaajana.

Valmennuksen rahoitus perustuu palvelumaksuihin

Oktetin valmennuksen mahdollistava rahoitus perustuu palveluista saataviin palvelumaksuihin. Toisinsanoen Oktetin jäsenet ovat eräänlaisia yhteiskunnallisia yrityksiä jolta mm. kunta ostaa palveluita. Vaikka kunta on suurasiakas, se istuu myös vahvasti samalla puolella pöytää miettimässä yhteiskunnallista hyvää ja yhteisiä ratkaisuja mm. pitkäaikaistyöttömyyteen. Oktetin 15 yhteisöä toimivat säädekirjansa sitoumusten mukaisesti, perustajiensa, usein osin kuntien ja alueensa järjestöjen tiukassa ohjauksessa ja säätiöt vieläpä viranomaisvalvonnassa. Toisinsanoen ne ovat yhteiskunnan oma ei-poliittinen  palveluratkaisu jolle on annettu ripaus omaa tahtoa uudistua ja kehittyä, kuitenkin irti kunnallisesta hitaammasta kehittämissyklistä.

Lisäkehittämistä hankkeiden avulla

Oktetin valmennuksen mahdollistava rahoitus perustuu palveluista saataviin palvelumaksuihin. Toisinsanoen Oktetin jäsenet ovat eräänlaisia yhteiskunnallisia yrityksiä jolta mm. kunta ostaa palveluita. Vaikka kunta on suurasiakas, se istuu myös vahvasti samalla puolella pöytää miettimässä yhteiskunnallista hyvää ja yhteisiä ratkaisuja mm. pitkäaikaistyöttömyyteen. Oktetin 15 yhteisöä toimivat säädekirjansa sitoumusten mukaisesti, perustajiensa, usein osin kuntien ja alueensa järjestöjen tiukassa ohjauksessa ja säätiöt vieläpä viranomaisvalvonnassa. Toisinsanoen ne ovat yhteiskunnan oma ei-poliittinen  palveluratkaisu jolle on annettu ripaus omaa tahtoa uudistua ja kehittyä, kuitenkin irti kunnallisesta hitaammasta kehittämissyklistä.

Olemassa olevat tuotannolliset resurssit

Liikeasiakkaille Oktetti ry:n muodostama säätiöiden verkosto luo valtakunnallisen kanavan yhteistyölle. Säätiöiden valmennuksessa on merkittävässä määrin henkilöresursseja ja toimintatiloja tuotannolliselle yhteistyölle.

Mihin me pyrimme

Sekä aikuisten että nuorten sosiaalisella ja ammatillisella kuntoutuksella on Suomessa kasvava kysyntä. Rakennetyöttömyys ja lainsäädännölliset muutokset ovat vaikuttaneet sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen tarpeen kasvuun. Oktetti ry vaikuttaa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti kuntoutustoiminnan kehittämiseen.

Oktetti toimii ympäri maata, tarjoten valmennuspalvelut ja toimintaympäristön joka kehittyy tiiviin yhteistyön avulla.
Etsimme kaiken aikaa uusia yhteisöjäseniä kasvavaan joukkoomme. Mikäli yhteisösi on valmennustehtävässään tulokseen pyrkivä, sekä tuotannollisen toimintansa kasvattamiseen halukas valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisö, tule mukaan yhteiseen kehittämiseen ja vuoropuheluun.
TULE MUKAAN